Long Ký – Hủ Tiếu Nam Vang

0
88

Địa chỉ:
234 Bà Hom, P. 13, Quận 6

Điện thoại:
0907 792 181Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
30,000 – 44,000 VNĐ

[Không có]

Long Ký - Hủ Tiếu Nam Vang

Long Ký - Hủ Tiếu Nam Vang

Long Ký - Hủ Tiếu Nam Vang

Long Ký - Hủ Tiếu Nam Vang

Long Ký - Hủ Tiếu Nam Vang

Long Ký - Hủ Tiếu Nam Vang

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Phở Diễm Hưng - Bà Hom

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here