Long Sơn – Đặc Sản Hàu

0
72

Địa chỉ:
60 Nguyễn Tri Phương, P. 6, Quận 5

Điện thoại:
(08) 35 072 103Mở cửa:

09:00 – 00:00


Giá trung bình:
20,000 – 66,000 VNĐ

[Không có]

Long Sơn - Đặc Sản Hàu

Long Sơn - Đặc Sản Hàu

Long Sơn - Đặc Sản Hàu

Long Sơn - Đặc Sản Hàu

Long Sơn - Đặc Sản Hàu

Long Sơn - Đặc Sản Hàu

11 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Thuận Lợi - Nguyễn Trãi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here