Long Sơn Quán – Đặc Sản Dê & Hải Sản

0
101

Địa chỉ:
151 Bến Vân Đồn, P. 6, Quận 4

Điện thoại:
(08) 38 253 545Mở cửa:

09:00 – 23:00


Giá trung bình:
120,000 – 330,000 VNĐ

[Không có]

Long Sơn Quán - Đặc Sản Dê & Hải Sản

Long Sơn Quán - Đặc Sản Dê & Hải Sản

Long Sơn Quán - Đặc Sản Dê & Hải Sản

Long Sơn Quán - Đặc Sản Dê & Hải Sản

Long Sơn Quán - Đặc Sản Dê & Hải Sản

Long Sơn Quán - Đặc Sản Dê & Hải Sản

99 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Ốc bà cô lốc cốc - Khánh Hội

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here