Mì Hàn Quốc – Hoàng Diệu

0
67

Địa chỉ:
399 Hoàng Diệu, Quận 4

Điện thoại:
(08) 3826 4336

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
70,000 – 165,000 VNĐ

[Không có]

Mì Hàn Quốc - Hoàng Diệu

Mì Hàn Quốc - Hoàng Diệu

Mì Hàn Quốc - Hoàng Diệu

Mì Hàn Quốc - Hoàng Diệu

Mì Hàn Quốc - Hoàng Diệu

Mì Hàn Quốc - Hoàng Diệu

12 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Cơm tấm C8 - Xóm Chiếu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here