Mì Quảng O Xí

0
80

Địa chỉ:
644 Điện Biên Phủ, phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
35,000 – 35,000 VNĐ

[Không có]

Mì Quảng O Xí

Mì Quảng O Xí

Mì Quảng O Xí

Mì Quảng O Xí

Mì Quảng O Xí

Mì Quảng O Xí

2 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán Dung - Võ Văn Tần

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here