Mì Vịt Tiềm – Hoàng Diệu

0
79

Địa chỉ:
3 Hoàng Diệu, Quận 4

Điện thoại:
(08) 39 450 220Mở cửa:

07:00 – 21:30


Giá trung bình:
40,000 – 94,000 VNĐ

[Không có]

Mì Vịt Tiềm - Hoàng Diệu

Mì Vịt Tiềm - Hoàng Diệu

Mì Vịt Tiềm - Hoàng Diệu

Mì Vịt Tiềm - Hoàng Diệu

Mì Vịt Tiềm - Hoàng Diệu

Mì Vịt Tiềm - Hoàng Diệu

16 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Bún Riêu - Tôn Đản

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here