Mì Vịt Tiềm Quảng Huê Viên

0
60

Địa chỉ:
1 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

15:00 – 23:59


Giá trung bình:
10,000 – 100,000 VNĐ

[Không có]

Mì Vịt Tiềm Quảng Huê Viên

Mì Vịt Tiềm Quảng Huê Viên

Mì Vịt Tiềm Quảng Huê Viên

Mì Vịt Tiềm Quảng Huê Viên

Mì Vịt Tiềm Quảng Huê Viên

Mì Vịt Tiềm Quảng Huê Viên

3 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Phở Bắc Hải - Huỳnh Văn Bánh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here