Mộc Trà Quán – Tô Hiến Thành

0
109

Địa chỉ:
339/18 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
(08) 32 002 668



Mở cửa:

08:00 – 22:30


Giá trung bình:
30,000 – 55,000 VNĐ

[Không có]

Mộc Trà Quán - Tô Hiến Thành

Mộc Trà Quán - Tô Hiến Thành

Mộc Trà Quán - Tô Hiến Thành

Mộc Trà Quán - Tô Hiến Thành

Mộc Trà Quán - Tô Hiến Thành

Mộc Trà Quán - Tô Hiến Thành

5 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Chè Sinh Viên - Hòa Hảo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here