Mỹ Dung – Thoại Ngọc Hầu

0
93

Địa chỉ:
351 Thoại Ngọc Hầu, P. Hiệp Tân, Quận Tân Phú

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
15,000 – 33,000 VNĐ

[Không có]

Mỹ Dung - Thoại Ngọc Hầu

Mỹ Dung - Thoại Ngọc Hầu

Mỹ Dung - Thoại Ngọc Hầu

Mỹ Dung - Thoại Ngọc Hầu

Mỹ Dung - Thoại Ngọc Hầu

Mỹ Dung - Thoại Ngọc Hầu

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Phở Hằng - Nguyễn Súy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here