Mỹ Phượng Cafe

0
85

Địa chỉ:
580 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú

Điện thoại:
0938 656 109Mở cửa:

07:00 – 23:00


Giá trung bình:
15,000 – 30,000 VNĐ

[Không có]

Mỹ Phượng Cafe

Mỹ Phượng Cafe

Mỹ Phượng Cafe

Mỹ Phượng Cafe

Mỹ Phượng Cafe

Mỹ Phượng Cafe

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Nia Bún

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here