Nhà Hàng Món Huế – Lý Thường Kiệt

0
75

Địa chỉ:
319 Lý Thường Kiệt, P. 15, Quận 11, TP. HCM

Điện thoại:
(08) 71 066 643Mở cửa:

06:00 – 23:00


Giá trung bình:
30,000 – 200,000 VNĐ

http://www.nhahangmonhue.vn/

Nhà Hàng Món Huế - Lý Thường Kiệt

Nhà Hàng Món Huế - Lý Thường Kiệt

Nhà Hàng Món Huế - Lý Thường Kiệt

Nhà Hàng Món Huế - Lý Thường Kiệt

Nhà Hàng Món Huế - Lý Thường Kiệt

Nhà Hàng Món Huế - Lý Thường Kiệt

14 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Cà Phê Cat Smile

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here