Ốc Zac – Đặng Nguyên Cẩn

0
74

Địa chỉ:
114 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6

Điện thoại:
0924 480 989Mở cửa:

14:00 – 23:00


Giá trung bình:
15,000 – 65,000 VNĐ

[Không có]

Ốc Zac - Đặng Nguyên Cẩn

Ốc Zac - Đặng Nguyên Cẩn

Ốc Zac - Đặng Nguyên Cẩn

Ốc Zac - Đặng Nguyên Cẩn

Ốc Zac - Đặng Nguyên Cẩn

Ốc Zac - Đặng Nguyên Cẩn

11 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Há Cảo - Cá Viên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here