OHan Japanese – Nguyễn Đức Cảnh

0
83

Địa chỉ:
SB 2-1 Mỹ Khánh 4, Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7

Điện thoại:
(08) 54 121 071Mở cửa:

08:00 – 23:00


Giá trung bình:
120,000 – 825,000 VNĐ

[Không có]

OHan Japanese - Nguyễn Đức Cảnh

OHan Japanese - Nguyễn Đức Cảnh

OHan Japanese - Nguyễn Đức Cảnh

OHan Japanese - Nguyễn Đức Cảnh

OHan Japanese - Nguyễn Đức Cảnh

OHan Japanese - Nguyễn Đức Cảnh

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  FamilyMart - Nguyễn Lương Bằng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here