Pensée Restaurant – Chuyên Các Món Pháp

0
59

Địa chỉ:
172B Nguyễn Đình Chính, P. 11, Quận Phú Nhuận

Điện thoại:
01264 107 408Mở cửa:

10:00 – 22:00


Giá trung bình:
30,000 – 165,000 VNĐ

http://www.facebook.com/monphap

Pensée Restaurant - Chuyên Các Món Pháp

Pensée Restaurant - Chuyên Các Món Pháp

Pensée Restaurant - Chuyên Các Món Pháp

Pensée Restaurant - Chuyên Các Món Pháp

Pensée Restaurant - Chuyên Các Món Pháp

Pensée Restaurant - Chuyên Các Món Pháp

13 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Osaka Ohsho

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here