Phá Lấu – Nguyễn Biểu

0
73

Địa chỉ:
206 Nguyễn Biểu, Quận 5

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

17:00 – 21:00


Giá trung bình:
3,000 – 20,000 VNĐ

[Không có]

Phá Lấu - Nguyễn Biểu

Phá Lấu - Nguyễn Biểu

Phá Lấu - Nguyễn Biểu

Phá Lấu - Nguyễn Biểu

Phá Lấu - Nguyễn Biểu

Phá Lấu - Nguyễn Biểu

11 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Nhà Hàng Hải Sản 2N

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here