Quán 106 – Tuệ Tĩnh

0
62

Địa chỉ:
106 Tuệ Tĩnh, P. 13, Quận 11

Điện thoại:
(08) 39 620 062



Mở cửa:

07:00 – 00:00


Giá trung bình:
20,000 – 33,000 VNĐ

[Không có]

Quán 106 - Tuệ Tĩnh

Quán 106 - Tuệ Tĩnh

Quán 106 - Tuệ Tĩnh

Quán 106 - Tuệ Tĩnh

Quán 106 - Tuệ Tĩnh

Quán 106 - Tuệ Tĩnh

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Thiệu Ký

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here