Quán 577 – Hủ Tiếu, Bánh Canh, Hoành Thánh

0
51

Địa chỉ:
577 Bình Thới, P.10, Quận 11

Điện thoại:
(08) 38 634 225Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
10,000 – 33,000 VNĐ

[Không có]

Quán 577 - Hủ Tiếu, Bánh Canh, Hoành Thánh

Quán 577 - Hủ Tiếu, Bánh Canh, Hoành Thánh

Quán 577 - Hủ Tiếu, Bánh Canh, Hoành Thánh

Quán 577 - Hủ Tiếu, Bánh Canh, Hoành Thánh

Quán 577 - Hủ Tiếu, Bánh Canh, Hoành Thánh

Quán 577 - Hủ Tiếu, Bánh Canh, Hoành Thánh

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Hủ tiếu mì Thịnh Hưng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here