Quán Bến Đò 1

Quán Bến Đò

By

Địa chỉ:
37 Đường 36, Linh Đông, Quận Thủ Đức

Điện thoại:
(08) 38 961 929Mở cửa:

11:00 – 23:00


Giá trung bình:
100,000 – 150,000 VNĐ

[Không có]

Quán Bến Đò

Quán Bến Đò

Quán Bến Đò

Quán Bến Đò

Quán Bến Đò

Quán Bến Đò

7 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Ngon Mê Ly - Kha Vạn Cân

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like