Quán Ốc Hẻm 214 – Nguyễn Thiện Thuật

0
100

Địa chỉ:
Hẻm 214 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

04:30 – 07:00


Giá trung bình:
20,000 – 100,000 VNĐ

[Không có]

Quán Ốc Hẻm 214  - Nguyễn Thiện Thuật

Quán Ốc Hẻm 214  - Nguyễn Thiện Thuật

Quán Ốc Hẻm 214  - Nguyễn Thiện Thuật

Quán Ốc Hẻm 214  - Nguyễn Thiện Thuật

Quán Ốc Hẻm 214  - Nguyễn Thiện Thuật

Quán Ốc Hẻm 214  - Nguyễn Thiện Thuật

8 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán Cơm 126

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here