Quyền Ký Mì Gia – Bùi Bằng Đoàn

0
89

Địa chỉ:
47 Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
0 – 0 VNĐ

[Không có]

Quyền Ký Mì Gia - Bùi Bằng Đoàn

Quyền Ký Mì Gia - Bùi Bằng Đoàn

Quyền Ký Mì Gia - Bùi Bằng Đoàn

Quyền Ký Mì Gia - Bùi Bằng Đoàn

Quyền Ký Mì Gia - Bùi Bằng Đoàn

Quyền Ký Mì Gia - Bùi Bằng Đoàn

4 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Shabu Ya - Buffet Lẩu Nhật - SC VivoCity

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here