S&B – Scott and Binh's – Bizu Boutique

0
81

Địa chỉ:
15-17 Cao Triều Phát, Quận 7

Điện thoại:
(08) 94 8901 465Mở cửa:

16:00 – 23:00


Giá trung bình:
50,000 – 220,000 VNĐ

http://www.bizuhotel.com/main/pages/scottbinhs.php

S&B - Scott and Binh's - Bizu Boutique

S&B - Scott and Binh's - Bizu Boutique

S&B - Scott and Binh's - Bizu Boutique

S&B - Scott and Binh's - Bizu Boutique

S&B - Scott and Binh's - Bizu Boutique

S&B - Scott and Binh's - Bizu Boutique

27 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  FamilyMart - Tân Trào

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here