Seafood In The United Kingdom: Lobster – Tôm Hùm; Mussels – Vẹm Xanh

0
51

Địa chỉ:
Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

08:30 – 15:00


Giá trung bình:
10,000 – 100,000 VNĐ

[Không có]

Seafood In The United Kingdom: Lobster - Tôm Hùm; Mussels - Vẹm Xanh

Seafood In The United Kingdom: Lobster - Tôm Hùm; Mussels - Vẹm Xanh

Seafood In The United Kingdom: Lobster - Tôm Hùm; Mussels - Vẹm Xanh

Seafood In The United Kingdom: Lobster - Tôm Hùm; Mussels - Vẹm Xanh

Seafood In The United Kingdom: Lobster - Tôm Hùm; Mussels - Vẹm Xanh

Seafood In The United Kingdom: Lobster - Tôm Hùm; Mussels - Vẹm Xanh

2 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Trung Nguyên Cafe - Hoàng Văn Thụ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here