Sài Gòn Vang Bóng – Cafe Nguyên Chất

0
17

Địa chỉ:
343 Minh Phụng, P. 2, Quận 11

Điện thoại:
0918 300 343Mở cửa:

07:00 – 23:00


Giá trung bình:
12,000 – 25,000 VNĐ

[Không có]

Sài Gòn Vang Bóng - Cafe Nguyên Chất

Sài Gòn Vang Bóng - Cafe Nguyên Chất

Sài Gòn Vang Bóng - Cafe Nguyên Chất

Sài Gòn Vang Bóng - Cafe Nguyên Chất

Sài Gòn Vang Bóng - Cafe Nguyên Chất

Sài Gòn Vang Bóng - Cafe Nguyên Chất

7 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  BUD’S Ice Cream - Parkson Flemington

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here