Súp Cua Cô Lan – Lưỡng Như Học

0
150

Địa chỉ:
239 Lương Nhữ Học, Q.5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
01655532092Mở cửa:

11:00 – 20:00


Giá trung bình:
10,000 – 30,000 VNĐ

[Không có]

Súp Cua Cô Lan - Lưỡng Như Học

Súp Cua Cô Lan - Lưỡng Như Học

Súp Cua Cô Lan - Lưỡng Như Học

Súp Cua Cô Lan - Lưỡng Như Học

Súp Cua Cô Lan - Lưỡng Như Học

Súp Cua Cô Lan - Lưỡng Như Học

19 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  The Garden Mall

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here