Sushi Hokkaido Sachi – Đông Du

0
19

Địa chỉ:
40 – 42 Đông Du, Quận 1

Điện thoại:
(08) 3822 5396Mở cửa:

10:30 – 22:30


Giá trung bình:
150,000 – 500,000 VNĐ

http://www.facebook.com/sushihokkaidosachi

Sushi Hokkaido Sachi - Đông Du

Sushi Hokkaido Sachi - Đông Du

Sushi Hokkaido Sachi - Đông Du

Sushi Hokkaido Sachi - Đông Du

Sushi Hokkaido Sachi - Đông Du

Sushi Hokkaido Sachi - Đông Du

434 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Yogurt USA

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here