Thanh Loan – Hải Sản Dân Dã

0
85

Địa chỉ:
211 Hiền Vương, Quận Tân Phú

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

16:00 – 22:00


Giá trung bình:
30,000 – 70,000 VNĐ

[Không có]

Thanh Loan - Hải Sản Dân Dã

Thanh Loan - Hải Sản Dân Dã

Thanh Loan - Hải Sản Dân Dã

Thanh Loan - Hải Sản Dân Dã

Thanh Loan - Hải Sản Dân Dã

Thanh Loan - Hải Sản Dân Dã

2 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán Cao Duy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here