Thiên Kim – Cơm Trưa Văn Phòng

0
75

Địa chỉ:
83 Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

10:00 – 14:30


Giá trung bình:
20,000 – 28,000 VNĐ

[Không có]

Thiên Kim - Cơm Trưa Văn Phòng

Thiên Kim - Cơm Trưa Văn Phòng

Thiên Kim - Cơm Trưa Văn Phòng

Thiên Kim - Cơm Trưa Văn Phòng

Thiên Kim - Cơm Trưa Văn Phòng

Thiên Kim - Cơm Trưa Văn Phòng

36 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Cháo lòng 180

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here