Tôm Càng CaJun 379 – Vĩnh Viễn

0
19

Địa chỉ:
379 Vĩnh Viễn, Quận 10

Điện thoại:
0943 598 403Mở cửa:

09:00 – 22:00


Giá trung bình:
130,000 – 850,000 VNĐ

[Không có]

Tôm Càng CaJun 379 - Vĩnh Viễn

Tôm Càng CaJun 379 - Vĩnh Viễn

Tôm Càng CaJun 379 - Vĩnh Viễn

Tôm Càng CaJun 379 - Vĩnh Viễn

Tôm Càng CaJun 379 - Vĩnh Viễn

Tôm Càng CaJun 379 - Vĩnh Viễn

4 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Sinh Tố - Cao Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here