Tân Đông Hải – Tạ Quang Bửu

0
92

Địa chỉ:
810 Tạ Quang Bửu, P. 5, Quận 8

Điện thoại:
(08) 38 508 356Mở cửa:

09:00 – 23:00


Giá trung bình:
50,000 – 220,000 VNĐ

[Không có]

Tân Đông Hải - Tạ Quang Bửu

Tân Đông Hải - Tạ Quang Bửu

Tân Đông Hải - Tạ Quang Bửu

Tân Đông Hải - Tạ Quang Bửu

Tân Đông Hải - Tạ Quang Bửu

Tân Đông Hải - Tạ Quang Bửu

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Quán Tủ Độ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here