Trà Sữa & Há Cảo K2 – Nguyễn Trọng Tuyển

0
97

Địa chỉ:
134 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

Điện thoại:
0943 558 249.Mở cửa:

14:00 – 22:00


Giá trung bình:
15,000 – 50,000 VNĐ

[Không có]

Trà Sữa & Há Cảo K2 - Nguyễn Trọng Tuyển

Trà Sữa & Há Cảo K2 - Nguyễn Trọng Tuyển

Trà Sữa & Há Cảo K2 - Nguyễn Trọng Tuyển

Trà Sữa & Há Cảo K2 - Nguyễn Trọng Tuyển

Trà Sữa & Há Cảo K2 - Nguyễn Trọng Tuyển

Trà Sữa & Há Cảo K2 - Nguyễn Trọng Tuyển

2 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Udon Cafe

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here