Trà Sữa Nhà Làm Suna – Độc Lập

0
45

Địa chỉ:
114 Độc Lập, P.Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại:
0909 636 602Mở cửa:

06:00 – 18:00


Giá trung bình:
10,000 – 100,000 VNĐ

[Không có]

Trà Sữa Nhà Làm Suna - Độc Lập

Trà Sữa Nhà Làm Suna - Độc Lập

Trà Sữa Nhà Làm Suna - Độc Lập

Trà Sữa Nhà Làm Suna - Độc Lập

Trà Sữa Nhà Làm Suna - Độc Lập

Trà Sữa Nhà Làm Suna - Độc Lập

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Nhị Hà

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here