Trà Sữa Túi Thái Lan – Nguyễn Thị Nhỏ

0
101

Địa chỉ:
131 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
0909802393Mở cửa:

09:00 – 21:00


Giá trung bình:
10,000 – 30,000 VNĐ

[Không có]

Trà Sữa Túi Thái Lan - Nguyễn Thị Nhỏ

Trà Sữa Túi Thái Lan - Nguyễn Thị Nhỏ

Trà Sữa Túi Thái Lan - Nguyễn Thị Nhỏ

Trà Sữa Túi Thái Lan - Nguyễn Thị Nhỏ

Trà Sữa Túi Thái Lan - Nguyễn Thị Nhỏ

Trà Sữa Túi Thái Lan - Nguyễn Thị Nhỏ

2 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Cơm tấm Thu Thảo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here