Trà Sữa Tiên Hưởng – Hoàng Diệu

0
24
Trà Sữa Tiên Hưởng - Hoàng Diệu

Địa chỉ:
329 Hoàng Diệu, Quận 4

Điện thoại:
(08) 3826 9692Mở cửa:


Giá trung bình:
25,000 – 61,000 VNĐ

[Không có]

Trà Sữa Tiên Hưởng - Hoàng Diệu

Trà Sữa Tiên Hưởng - Hoàng Diệu

Trà Sữa Tiên Hưởng - Hoàng Diệu

Trà Sữa Tiên Hưởng - Hoàng Diệu

Trà Sữa Tiên Hưởng - Hoàng Diệu

Trà Sữa Tiên Hưởng - Hoàng Diệu

56 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Ngọc - Mì Xương Hủ Tiếu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here