Trần Ký – Vịt quay sốt tiêu đen Hồng Kông

0
24

Địa chỉ:
85 Nguyễn Tri Phương, P. 7, Q.5, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
22,000 – 400,000 VNĐ

[Không có]

Trần Ký - Vịt quay sốt tiêu đen Hồng Kông

Trần Ký - Vịt quay sốt tiêu đen Hồng Kông

Trần Ký - Vịt quay sốt tiêu đen Hồng Kông

Trần Ký - Vịt quay sốt tiêu đen Hồng Kông

Trần Ký - Vịt quay sốt tiêu đen Hồng Kông

Trần Ký - Vịt quay sốt tiêu đen Hồng Kông

5 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Saigon Seri Penang

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here