UMai – Xiên Nướng Nhật Bản

0
101

Địa chỉ:
198 Điện Biên Phủ, Quận 3

Điện thoại:
(08) 62 558 666Mở cửa:

10:30 – 22:00


Giá trung bình:
20,000 – 132,000 VNĐ

[Không có]

UMai - Xiên Nướng Nhật Bản

UMai - Xiên Nướng Nhật Bản

UMai - Xiên Nướng Nhật Bản

UMai - Xiên Nướng Nhật Bản

UMai - Xiên Nướng Nhật Bản

UMai - Xiên Nướng Nhật Bản

11 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Weedon Cafe

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here