Việt Hoa – Lê Hồng Phong

0
94

Địa chỉ:
327 Lê Hồng Phong, P. 2, Quận 10

Điện thoại:
(08) 39 381 627Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
15,000 – 55,000 VNĐ

[Không có]

Việt Hoa - Lê Hồng Phong

Việt Hoa - Lê Hồng Phong

Việt Hoa - Lê Hồng Phong

Việt Hoa - Lê Hồng Phong

Việt Hoa - Lê Hồng Phong

Việt Hoa - Lê Hồng Phong

3 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Ốc Ti

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here