Vissan - Kha Vạn Cân 1

Vissan – Kha Vạn Cân

By

Địa chỉ:
739 Kha Vạn Cân , P. Linh Trung, Quận Thủ Đức

Điện thoại:
[Không có]Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
12,000 – 110,000 VNĐ

[Không có]

Vissan - Kha Vạn Cân

Vissan - Kha Vạn Cân

Vissan - Kha Vạn Cân

Vissan - Kha Vạn Cân

Vissan - Kha Vạn Cân

Vissan - Kha Vạn Cân

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Làng nướng Miền Tây

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like