Watcha Cafe – Tôn Thất Tùng

0
14

Địa chỉ:
28/1 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại:
(08) 6658 1357Mở cửa:

11:00 – 23:00


Giá trung bình:
30,000 – 90,000 VNĐ

[Không có]

Watcha Cafe - Tôn Thất Tùng

Watcha Cafe - Tôn Thất Tùng

Watcha Cafe - Tôn Thất Tùng

Watcha Cafe - Tôn Thất Tùng

Watcha Cafe - Tôn Thất Tùng

Watcha Cafe - Tôn Thất Tùng

138 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Bò Bía Tươi Ông Giáp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here