Xe hủ tíu mì 10k – Nguyễn Thị Huỳnh

0
73

Địa chỉ:
21 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
10,000 – 10,000 VNĐ

[Không có]

Xe hủ tíu mì 10k  - Nguyễn Thị Huỳnh

Xe hủ tíu mì 10k  - Nguyễn Thị Huỳnh

Xe hủ tíu mì 10k  - Nguyễn Thị Huỳnh

Xe hủ tíu mì 10k  - Nguyễn Thị Huỳnh

Xe hủ tíu mì 10k  - Nguyễn Thị Huỳnh

Xe hủ tíu mì 10k  - Nguyễn Thị Huỳnh

3 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Trung Nguyên Cafe - Huỳnh Văn Bánh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here