Xoài lắc Lão Xoài – Sư Vạn Hạnh

0
104

Địa chỉ:
618 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM

Điện thoại:
[Không có]

Mở cửa:

[Không Rõ]


Giá trung bình:
10,000 – 10,000 VNĐ

[Không có]

Xoài lắc Lão Xoài - Sư Vạn Hạnh

Xoài lắc Lão Xoài - Sư Vạn Hạnh

Xoài lắc Lão Xoài - Sư Vạn Hạnh

Xoài lắc Lão Xoài - Sư Vạn Hạnh

Xoài lắc Lão Xoài - Sư Vạn Hạnh

Xoài lắc Lão Xoài - Sư Vạn Hạnh

5 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Nem Nướng Quyên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here