Yến Sào Khánh Hòa – Trần Hưng Đạo

0
42

Địa chỉ:
862 Trần Hưng Đạo, Quận 5

Điện thoại:
(08) 62 612 085Mở cửa:

08:00 – 22:00


Giá trung bình:
500,000 – 1,100,000 VNĐ

[Không có]

Yến Sào Khánh Hòa - Trần Hưng Đạo

Yến Sào Khánh Hòa - Trần Hưng Đạo

Yến Sào Khánh Hòa - Trần Hưng Đạo

Yến Sào Khánh Hòa - Trần Hưng Đạo

Yến Sào Khánh Hòa - Trần Hưng Đạo

Yến Sào Khánh Hòa - Trần Hưng Đạo

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Phá Lấu - Nguyễn Biểu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here