Yến Sào Sài Gòn Anpha – Thuận Kiều Plaza

0
79

Địa chỉ:
190 Hồng Bàng, P. 12, Quận 5

Điện thoại:
(08) 39 562 468



Mở cửa:

07:00 – 22:00


Giá trung bình:
100,000 – 220,000 VNĐ

http://www.yensaosaigonanpha.com

Yến Sào Sài Gòn Anpha - Thuận Kiều Plaza

Yến Sào Sài Gòn Anpha - Thuận Kiều Plaza

Yến Sào Sài Gòn Anpha - Thuận Kiều Plaza

Yến Sào Sài Gòn Anpha - Thuận Kiều Plaza

Yến Sào Sài Gòn Anpha - Thuận Kiều Plaza

Yến Sào Sài Gòn Anpha - Thuận Kiều Plaza

1 Ảnh Nhà Hàng

Đọc thêm  Hải Sản Tươi Sống Tam Muội - Trần Phú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here